Obezbeđujemo stabilno napajanje energijom

Nosioci razvoja kompanije su inženjeri iskusni u oblastima energetske elektronike, mikroprocesorskog upravljanja, programiranja i termo-mehaničkog projektovanja.

O Nama

Telcom je osnovan 1990. Prvi proizvodi bili su telekomunikacioni uređaji (npr. PCM4), sistemi invertora, sistemi ispravljača i drugi prateći uređaji. Svi ovi uređaji su razvijeni u Telcom-u.

U cilju praćenja rada sistema napajanja razvijen je originalni sistem nadzora. Na ovaj sistem povezano je više od 400 sistema napajanja sa više hiljada ispravljačkih i invertorskih modula na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Proizvodi

Telcom proizvodi složene sisteme kao što su potpuno digitalizovani sistemi invertora i ispravljača.

Sistemi ispravljača (do 32kW) su sačinjeni od 1.25kW (54V, 23A) ili 2.5kW(54V, 40A) modula.

Moduli su izrađeni u rezonantoj LLC tehnologiji sa ulaznim PFC konvertororom u „soft switching“ tehnologiji koja drastično smanjuje gubitke i elektromagnetne smetnje.

Sistem invertora se sastoji od 500W (1kVA) modula. Ulazni DC/DC konvertor modula realizovan je u „phase shift“ tehnologiji. Izlazni konvertor sa brzim IGBT prekidačima realizovan je u tehnologiji punog mosta sa specifično rešenom brzom povratnom spregom. Komunikacija između modula i kontrolera sistema je preko RS485 serijske komunikacije. Moguće je paralelovanje do 10 modula. Kontrolni modul sinhronizuje rad sa mrežnim naponom i omogućava preklapanje između invertorskog i mrežnog napona u okviru 2ms. Daljinski nadzor je moguć preko Ethernet porta (WEB, SNMP) ili preko GPRS modema. Implementirani su sistemi napajani iz baterija standardnog napona od 48V i 60V.

Sistem DC/DC konvertora 48V/24V je realizovan pomoću modula sa 25A izlazne struje. Moduli su urađeni u polu-rezonantnoj tehnologiji, a njihovim radom upravlja mikrokontroler. Do 8 modula može raditi u paraleli tako da je maksimalna struja sistema 200A. Nadzor konvertora vrši kontrolni modul sistema ispravljača.

Telcom razvija i proizvodi
profesionalne uređaje za osvetljenje kancelarija i industrijskih objekata.

LED lighting PCB

 

LED power supply

LED spotlight

 

HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA

Sistem je predviđen za besprekidno napajanje telekomunikacionih potrošača (bazne stanice, linkovi, …) na mestima gde nema bliskog razvoda mrežnog napona. Pogodan je za postavljanje na lokacijama sa dosta sunčanih dana u toku godine.

Sastav sistema

  • PV paneli
  • konvertori
  • baterije
  • agregat sa rezervoarom
  • ispravljač
  • ispravljačka i komunikacionina jedinica

Karakteristike sistema

Besprekidno napajanje bez mrežnog napajanja
agregat kao podrška besprekidnom napajanju
programirana potrošnja goriva
pametan sistem upravljanja – visoka efikasnost
sistem 1 PV panel 1 konvertor – maksimalno korišćenje solarne energije
daljinski nadzor i upravljanje

Daljinski nadzor

Daljinskim nadzorom preko Ethernet porta (Web) ili GPRS modema kontroliše se rad sistema, stanje goriva u rezervoaru, a moguće su i korekcije rada kojima se povećava efikasnost sistema.
Alarmne poruke sistema mogu se slati preko SMS-a.

Sertifikati

Poslovanje kompanije Telcom organizovano je po standardima integrisanog menadžment sistema (IMS) ISO 9001, ISO 14001

Kontakt

Telcom d.o.o.
Svetog Nikole 27, 11120 Beograd
Srbija

tel. +381 11 3820085
tel. +381 11 3820086

email contact@telcom.co.rs
email kontakt@telcom.co.rs